Cirkulář Chytré recyklace

Konference Cirkulář Chytré recyklace

29.11.2023 19:06:27

Vodafone

Největší síť v Evropě, kterou pohání 100% zelená energie

Udržitelné podnikání aneb společně pro lepší svět

Díky našim technologiím pomáháme budovat digitální společnost otevřenou všem. Chceme nabídnout osobní rozvoj a lehčí život pro každého, a při tom nezapomínáme na naši planetu. Rozvoj konektivity, digitálních inovací a naše partnerství v mnoha projektech nám dává možnost aktivně se podílet na udržitelném rozvoji mimo jiné v následujících oblastech:

1) Digitální společnost

Věřime v propojenou digitální společnost, kde data proudí úžasnou rychlostí a spojují lidi, komunity i věci po celém světě. Společnost, kterou sdílení a spolupráce posouvá vpřed, společnost, kde jsou si všichni blíž.

  • Internet věcí pro udržitelnost

K udržitelnosti může přispět každý a naším nástrojem jsou moderní technologie. Obrovský potenciál nabízí především internet věcí (IoT). Jde o propojení strojů prostřednictvím internetu. Odečet energií, sledování hladiny řek, svoz odpadu nebo parkování ve městech - to vše lze monitorovat a řídit na dálku. Komunikovat tak mohou spotřebiče, auta, budovy i celá města. IoT je klíč ke snižování emisí a optimalizaci spotřeby.

  • Digitální rodičovství

Dlouhodobě podporujeme bezpečnost v on-line světě a pomáháme rodičům s výzvami dnešní doby. Vyvinuli jsme aplikaci Vodafone Family Security, která chrání děti na internetu před nebezpečným obsahem a umožňuje rodičům mít přehled o jejich pohybu. Naše Nadace Vodafone podporuje organizace In-Generation a e-Bezpečí. Například půl milionem korun na globální kampaň proti kyber šikaně #BeStrong.

  • Mobilní síť a vliv na zdraví člověka

Naše síť, základny i telefony splňují všechny požadavky české legislativy ohledně zdraví a bezpečnosti. Dáváme si pozor, aby naše síťová infrastruktura a námi prodávané mobily prošly testy a splňovaly limity. Dle výzkumů Světové zdravotnické organizace (WHO) je jakýkoli vliv elektromagnetického pole, vyzařovaného mobilními telefony a vysílači, na zdraví nepravděpodobný. Podobný postoj zastává i český Státní zdravotní ústav (SZÚ) nebo Mezinárodní komise pro neionizující záření (ICNIRP). Naše vlny jsou totiž několikanásobně slabší než televizní nebo rozhlasové.

2) Chráníme planetu

Věříme, že k řešení klimatické změny potřebujeme včasná a udržitelná opatření. A že obchodní úspěch nesmí být na úkor našeho životního prostředí. Proto jsme se zavázali, že do roku 2025 snížíme dopad naší činnosti na životní prostředí o polovinu. Zaměřujeme se na energetickou optimalizaci, nákup energií z obnovitelných zdrojů a eliminaci elektronického odpadu. I díky tomu můžeme uspokojovat rostoucí poptávku našich zákazníků po datech s čistým svědomím. Navíc technologie, které zákazníkům nabízíme, umožňují snižovat i jejich vlastní emise skleníkových plynů (GHG).

  • První zelená síť

Elektrická energie je pro naše fungování zásadní. V České republice nakupujeme energii z obnovitelných zdrojů už od roku 2011 a od roku 2021 se nám podařilo přejít na 100 % využití zelené energie. Týká se to i energie, kterou čerpáme nepřímo prostřednictvím našich dodavatelů, a jejíž nákup nemůžeme přímo ovlivnit. Kompenzujeme ji podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. O využívání obnovitelných zdrojů se zasazujeme i aktivně v celé řadě platforem, jako například #PartnersForSustainability nebo Svaz moderní energetiky.

  • Uhlíková neutralita do roku 2040

Do poloviny roku 2021 bude Vodafone v celé Evropě využívat pouze energii z obnovitelných zdrojů, do roku 2025 pak na celém světě. Do roku 2030 eliminujeme emise z naší vlastní činnosti. Emise, které vznikají v našem dodavatelském řetězci, při cestování nebo používáním námi prodávaných výrobků, snížíme na polovinu. Do roku 2040 pak chceme dosáhnout uhlíkové neutrality. Hlásíme se k Pařížské klimatické dohodě z roku 2015. Uhlíkovou stopu sledujeme globální interní metodikou a pravidelně ji vykazujeme v našich Zprávách o udržitelném podnikání.

  • Redukce elektroodpadu

Uvědomujeme si, že výroba mobilních telefonů zatěžuje životní prostředí. Každý z nich má v sobě velký díl plastů a celou řadu cenných kovů, jejichž zásoby jsou omezené. Proto dbáme na recyklaci. Ve všech prodejnách Vodafonu můžete vrátit starý telefon a přispět tak k ochraně životního prostředí. Prostřednictvím partnera zrecyklujeme až 95 % všech jeho částí. Peníze z recyklace investujeme do projektů Nadace Vodafone, které podporují technologie s pozitivním společenským dopadem, například aplikace Záchranka, Echo, nebo Bright Sky. Veškerý odpad z našeho provozu a produktů budeme 100 % recyklovat nebo znovu využívat do roku 2025.

  • Eco Rating

Vybíráte telefon a zajímá vás, jaký má dopad na životní prostředí? Společně s dalšími operátory v Evropě zavádíme Eco Rating. Jde o jednotný bodovací systém pro mobilní telefony, ať už je lidé nakupují online nebo v kamenných obchodech. Eco rating hodnotí dopad chytrých i tlačítkových telefonů na životní prostředí po celou dobu životního cyklu zařízení. Hlavním ukazatelem je celkové skóre (0‑100), které znázorňuje komplexní dopad zařízení na životní prostředí a společnost.

Cesta Vodafonu k uhlíkové neutralitě