Cirkulář Chytré recyklace

Konference Cirkulář Chytré recyklace

21.07.2024 03:50:38
Záznam přednášky - Společnosti REMA

Hlavními aktivitami společností pod značkou REMA (REMA Systém, REMA Battery, REMA PV Systém, REMA AOS) je ochrana životního prostředí prostřednictvím služeb zabezpečujících zpětný odběr a recyklaci elektrických a elektronických zařízení (jako jsou pračky, televize, počítače, tiskárny atd.), baterií, akumulátorů a solárních panelů. Svým klientům REMA nabízí odborné a komplexní řešení na cestě ke splnění legislativních povinností, a běžným spotřebitelům pomoc a jednoduché vyřešení starostí s vysloužilými odpadními elektrospotřebiči.

Projektové portfolio REMA nabízí služby zpětného odběru podnikajícím, ale i fyzickým osobám. Mezi hlavní projekty řadíme:

Zelená firma

- Projekt je zaměřen na sběr firemních vysloužilých elektrozařízení a baterií, ale i zaměstnanecké veřejnosti;

- Více na: https://www.rema.cloud/zelena-firma/

Zelená obec

- Projekt je zaměřen na sběr vysloužilých elektrozařízení a baterií v rámci obce pro veřejnost;

- Více na: https://www.rema.cloud/zelena-obec/

Zelená škola

- Projekt je zaměřen na sběr baterií a drobného elektroodpadu ve školách. Zapojit se mohou učitelé, žáci, rodiče, ale i další veřejnost;

- Více na: https://www.rema.cloud/zelena-skola/

Místo zpětného odběru u posledních prodejců

- Projekt je zaměřen na sběr baterií a drobného elektroodpadu pro poslední prodejce;

- Více na: https://www.rema.cloud/posledni-prodejci/

Sběrný dvůr

- Projekt je zaměřen na sběr vysloužilých elektrozařízení a baterií v rámci obce pro veřejnost na sběrných dvorech

- Více na: https://www.rema.cloud/sberne-dvory/

Buď líný

- Buď líný je služba svozu nepotřebných elektrospotřebičů z domácností určená pro širokou veřejnost, s minimální hmotností od 10 kg

- Více na: https://www.rema.cloud/bud-liny/

re:Balík

- Buď líný je služba svozu nepotřebných elektrospotřebičů z domácností určená pro širokou veřejnost, s maximální hmotností do 10 kg

- Více na: https://www.rema.cloud/re-balik

V případě jakýchkoliv potřeb či dotazů kontaktujte Obchodní oddělení REMA.