Cirkulář Chytré recyklace

Konference Cirkulář Chytré recyklace

27.05.2024 18:31:21

Odpadové forum

Mediální partner konference.

Odborný časopis Odpadové fórum má již dlouhou tradici. Je vydáván od roku 2000. Tištěný náklad časopisu je 2 500 výtisků. Distribuován je především formou předplatného na zhruba 1 700 stálých předplatitelů v České republice a část i na Slovensku. Aktuální rozsah tvoří 44 stránek věnovaných odpadovému hospodářství (tj. předcházení vzniku odpadu, nakládání s ním a jeho využívání nebo odstraňování), komunální a průmyslové ekologii.

V roce 2016 Odpadové fórum prošel kvantitativními i kvalitativními změnami. Časopisu přibyl počet stran a s tím i témat. Časopis i nadále informuje o aktuálním dění v odpadovém hospodářství. Zároveň se věnuje problematice v celé šíři životního prostředí. To znamená, že nově navíc pokrývá i oblast ochrany ovzduší a vod, chemických látek a přípravků, EIA/SEI, IPPC, hluku a dalších oblastí souvisejících s dopady činností podniků na životní prostředí. Časopis se zaměřuje na měnící se kontext evropské politiky životního prostředí a přináší komplexní informace, sleduje vývoj legislativy, upozorňuje na povinnosti, dotační příležitosti nebo školení.