Cirkulář Chytré recyklace

Konference Cirkulář Chytré recyklace

27.05.2024 17:56:12

Mendelova univerzita v Brně

Pět fakult s vynikajícím zázemím a s celou řadou oborů odrážejících potřeby 21. století. To je Mendelova univerzita v Brně.

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) byla založena v roce 1919, dnes ji tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav. Celá univerzita sídlí v Brně, jedinou výjimku představuje Zahradnická fakulta sídlící v Lednici. Škola nese název po zakladateli genetiky a objeviteli základních zákonů dědičnosti Gregoru Johannu Mendelovi.

Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Agronomická fakulta (AF MENDELU) je tradiční fakultou Mendelovy univerzity v Brně. Více než 100 let poskytuje vyváženou kombinaci vzdělávacích a vědecko-výzkumných aktivit na úrovni základního i aplikovaného výzkumu a jeho inženýrského a technologického využití. Zabývá se tvorbou, ochranou a využitím krajiny, produkčními systémy a technologiemi v zemědělství, technologiemi zpracování a distribuce zemědělských produktů a hospodařením s odpady. Právě oblasti nakládání s odpady se podrobně věnují výzkumníci z Ústavu zemědělské, potravinářské a enviromentální techniky (ÚZPET). Aktuálně se zabývají například problematikou energetického využití odpadů, sledováním kvality odpadních vod nebo oblastí bioplynových transformací. Na ústavu řeší také projekty zaměřené na recyklaci stavebních materiálů nebo recyklaci odpadu vznikajícího při výrobě minerální vlny. 

Agronomická fakulta MENDELU = vzdělání budoucnosti