Cirkulář Chytré recyklace

Konference Cirkulář Chytré recyklace

26.06.2022 03:15:55

Chytrá recyklace

Vzdělávací projekt Chytrá recyklace zvyšuje povědomí lidí o tom, jak správně zacházet s elektroodpadem, jak třídit a recyklovat.


Záznam přednášky - Chytrá recyklace

O NÁS

Projekt Chytrá recyklace vznikl z iniciativy Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací (AITAT) sdružující nejvýznamnější ICT dovozce a distributory ve spolupráci s kolektivními systémy REMA, které v tuzemsku zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií, akumulátorů a solárních panelů.

Cílem projektu je edukace a pomoc veřejnosti v oblasti zodpovědného nakládání s odpadními elektrozařízeními, bateriemi a akumulátory. 

V rámci projektu vznikl edukační web www.chytrarecyklace.cz, na kterém spotřebitel najde širokou škálu informací vztahujících se k tématu správného třídění a recyklace elektroodpadu.

S dotazy ohledně sběru a třídění pomůžou lidem operátoři na bezplatné telefonní lince 800 976 679

VÍTE, ŽE?

  • Elektroodpad je nejrychleji rostoucím druhem odpadu na světě? Podle The Global E-waste Monitor roste třikrát rychleji než běžný komunální odpad a jeden člověk ho za svůj život vyprodukuje v průměru více než jednu tunu.
  • 54 milionů tun – Tolik elektroodpadu na světě přibylo za rok 2019 a jeho objem stále roste. V Evropě šlo o 12 milionů tun, v Česku 167 tisíc tun elektroodpadu.
  • 9,5 kg – Množství vytříděného elektrozařízení na jednoho obyvatele České republiky podle dat z roku 2019, kterým se řadíme mezi top 10 nejlepších zemí v EU.
  • 54,2 % – To je podíl celkové roční produkce elektrospotřebičů na českém trhu, které jsou vysbírány v rámci zpětného odběru (údaje za rok 2019).