Cirkulář Chytré recyklace

Konference Cirkulář Chytré recyklace

19.06.2024 13:01:29

ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o.


Časy živých přednášek:
1
09:35 - 10:00
Tomáš Hlavenka
Cirkulární náboženství a ekonomická metastáze
Záznam přednášky - ASHPA oběhová hospodářství

O NÁS

Zavádíme principy cirkulární ekonomiky (oběhového hospodářství) do běžné praxe. Strategií oběhového hospodářství je vytvoření funkčních vztahů mezi přírodou a člověkem uzavřením toků materiálů v cyklu. Cílem je výrobek s ukončenou životností přeměnit na surovinu, nikoliv odpad.

Máme zkušenosti ze společností, které nakládají s odpady. Disponujeme ucelenou znalostí stávajícího systému, což nám umožňuje navrhovat funkční zlepšení, které vedou k zavedení oběhového hospodářství v obcích nebo firmách.

NAŠE SLUŽBY

1) Odpadové hospodářství

Komplexní návrh a zavedení systému

 • Analýza stávajícího systému
 • Návrh inovací na principech oběhového hospodářství
 • Výběr optimální varianty a posouzení různých scénářů
 • Oživení a realizace inovovaného systému environmentálně, ekonomicky i sociálně udržitelně

Motivační systémy v třídění odpadů
Navrhneme ideální systém dle specifik vaší obce.

Propagace a komunikace

 • Komunikační kampaně při změnách systému
 • „Udržovací“ kampaň pro neustále lepší výsledky systému
 • Corporate identity na klíč (weby, sociální sítě, dny země, atd..)

Stavby v odpadovém hospodářství

 • Sběrné dvory
 • Třídírny
 • Logistické systémy

Činnost odpadového hospodáře

 • Kompletní outsourcing
 • Výběr a kontrola dodavatelů
 • Hlášení ISPOP
 • Hlášení EKO-KOM
 • Zastupování a jednání s orgány státní správy

2) Dotační poradenství v oblasti odpadového hospodářství

 • Studie proveditelnosti
 • Projekt a projektová dokumentace
 • Žádost o dotaci včetně příloh a analýz
 • Komunikace se SFŽP včetně ZVA
 • Monitoring v době udržitelnosti
 • Výběrové řízení na dodavatele
 • Uvedení do provozu

3) Veřejné zakázky v oblasti odpadového hospodářství

 • Přesný popis systému a zadávací dokumentace
 • Osobní účast na jednáních
 • Veškeré formální náležitosti dle zákona o veřejných zakázkách
 • Součinnost při uzavření smlouvy

Poradíme zkrátka komplet. Jen řekněte, co chcete. Navrhneme, spočítáme, naprojektujeme, povolíme, uvedeme do provozu.